Knjiga Bralne učne strategije avtoric Sonje Pečjak in Minke Gradišar je lani ponovno prišla med nas, a tokrat v razširjeni in dopolnjeni izdaji. Zavod za šolstvo vztrajno spodbuja pedagoški kader vseh smeri z izdajami publikacij o branju k zavzetemu motivacijskemu in didaktično ustreznemu poučevanju, ki mora vključevati tudi skrb oziroma delovanje za razvoj jezika in bralne pismenosti učencev na vseh stopnjah šolanja. Temu je namenjeno tudi delo Bralne učne strategije, ki sta ga z novo izdajo avtorici okrepili na področju teorije učenja in branja in z motivacijskimi poudarki za delo pedagoškega kadra.

Z izkušnjami in znanjem sta avtorici, psihologinja in pedagoginja, že leta vpeti v  razvijanje bralne pismenosti. Raziskujeta jo, spremljata rezultate raziskav bralne pismenosti in se nanje aktivno odzivata s predavanji, pisanjem člankov, priročnikov. To njuno skupno delo je kar temeljni priročnik za vse, ki se z bralno pismenostjo hočejo ali morajo ukvarjati, za vse, ki bi bili radi pri njenem razvijanju uspešni in učinkoviti, njihovi učenci pa trajno zaznamovani s skrbjo za razvijanje lastne pismenosti. Z branjem še zmeraj najuspešneje ohranjamo in razvijamo branje in z branjem še zmeraj osvajamo največ informacij in znanja.

Za ta namen delo že v začetku opozori, da je v sodobno pojmovanem učnem procesu vloga učencev aktivna, da zmorejo učenci razviti samoregulacijsko učenje. To učenje ima različne  teoretske podlage, vse pa so usmerjene v učenje kot sistematičen proces, ki je v veliki meri pod učenčevim  nadzorom. Za to pa je dobro poznati učne strategije, ki so v delu predstavljene z različnimi modeli, ki, kot pravita avtorici, nadgrajujejo drug drugega v pristopu za doseganje učnega cilja v izbrani naravi učne naloge in podpori primerne motivacije.                 

Od tu naprej, a povezano s prejšnjimi poglavji, se delo posveča sistematično in poglobljeno branju in bralnim strategijam v učnem procesu, pri čemer podrobno predstavljeno vsebino gradi z znanjem in raziskovalnimi rezultati številnih, predvsem tujih avtorjev. Ta poglavja vodijo bralca, učitelja, po korakih do cilja, ki ga želi doseči z branjem te vsebine. Pri tem mu bo koristilo tudi ponovno prebiranje že znanih strategij, saj nas s sistematično predstavljenimi koraki opozorijo, da podleganje rutini, na katero se lahko kaj kmalu navadimo, ne pripelje vselej do želenega cilja. Z izkušnjami podkrepljeni primeri dopolnjujejo teorijo, opogumljajo in so v pomoč tudi pri začetnih korakih poučevanja. Čeprav navajajo predvsem primere učenja branja in reševanja učnih problemov z branjem v osnovni šoli, so koristni prav tako za učenje branja in branja z učenjem za ostale stopnje izobraževanja.

Delo zahteva pozorno branje, a čas za branje si velja vzeti. Bralec bo poplačan z odgovori kot npr. zakaj je pametno upoštevati sodobna dognanja o učnih in bralnih strategijah, zakaj moramo o branju poznati tudi nekaj osnovne teorije, če hočemo branje poučevati; daje več kot le napotek kako, ki, čeprav po navodilih izpeljan, ne vodi do dobrega rezultata brez zakaj in kaj se z nami dogaja ko beremo, se učimo, rešujemo probleme z branjem.

Avtorici delo v uvodu priporočata študentom in učiteljem na vseh stopnjah izobraževanja. Prav koristen pa zmore biti tudi za vse tiste, ki z motivacijskimi oblikami prispevajo k branju, tako za knjižničarje kot za druge, ki se kot prostovoljci in zasebniki lotevajo spodbujanja branja. Če ne drugače, jim bo v pomoč vsaj pri določanju namena, cilja prireditve, izbiri virov, vodenju pogovora o prebranem. Knjižničarji pa ga lahko priporočajo tudi vsem tistim, ki se sprašujejo, kako reševati bralne in učne težave, lastne ali težave drugih. Naloge, ki jih navaja delo, tudi posameznika, ki nima pomoči drugega, vodijo k bolj učinkovitemu branju za učenje, tako npr. študentu, primerno uporabljene, lahko omilijo težave, s katerimi se sreča, ko se mora iz prehoda iz srednje v visokošolsko stopnjo izobraževanja soočiti z goro učnega gradiva. Študenti, ki nimajo težav, so hvaležni učiteljem, ki so jih skozi šolanje vodili s sodobnimi strategijami učenja učenja in učenja branja, drugi pa bodo z branjem Bralnih učnih strategij morda hvaležni avtoricama. 

Silva Novljan

 

Včlanite se

Vabimo vas, da se nam pridružite in pomagate sooblikovati dejavnosti, povezane s promocijo branja, širjenjem bralne kulture, navduševanjem za pogovore o knjigah in podobno.
Pristopna izjava (pdf, 409 KB)

Namenite nam del dohodnine

Če menite, da je naše delo v slovenski družbi pomembno, vas vabimo, da nam namenite del dohodnine: do 1 % denarja, ki ga sicer prejme država, lahko namenite upravičencu (enemu ali več), ki ga izberete sami. Med možne prejemnike sodi tudi Bralno društvo Slovenije. Več ...

NMSB 2023

Nacionalni mesec skupnega branja 2022

Pot knjige

Skupaj za JAK smo pripravili potujočo razstavo 12 plakatov o nastajanju knjige. Za en izvod skrbi BDS. Ta že več let uspešno kroži po slovenskih šolah in kulturnih ustanovah. Izposoja je brezplačna, plakate je treba le prevzeti in jih vrniti na dogovorjeni naslov v Ljubljani. Navadno je razstava na eni lokaciji okrog 1 meseca. Kadar je interesa več, je treba na plakate nekoliko počakati. Zato vabimo vse zainteresirane, da se za dogovor oglasite na e-pošto savina.zwitter@gimb.org. E-knjižica s plakati je brezplačno na voljo tudi na https://www.biblos.si/kategorija/stripi-in-mange.