Predstavitev

Bralno društvo Slovenije (BDS)  je osrednje strokovno društvo na področju bralne kulture in bralne pismenosti v Sloveniji, ki uspešno deluje od leta 1995. Tako v društvu kot na svojih nacionalnih strokovnih posvetih in dogodkih interdisciplinarno združujemo vse, ki si prizadevajo za razvoj bralne kulture in bralne pismenosti (raziskovalce in strokovne delavce raznih profilov na vseh ravneh izobraževanja, knjižničarje, svetovalne delavce, urednike, knjigarnarje in pisatelje, psihologe in pedagoge).

BDS je društvo v javnem interesu na področju kulture.

Društvo deluje na področju bralne kulture in bralne pismenosti, ki preči področje vzgoje in izobraževanja ter kulture. Organiziramo nacionalna strokovna srečanja in posvete, izdajamo zbornike posvetovanj, skrbimo za partnerska povezovanja in sodelujemo pri bralno-spodbujevalnih akcijah (Nacionalni mesec skupnega branja, Knjigovanje, gostovanje razstave Pot knjige po slovenskih šolah …), redno sodelujemo pri največjem nacionalnem projektu kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar. Aktivno širimo znanje, pridobljeno s študijem, raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami.

Za BDS je posebej pomembno aktivno mednarodno sodelovanje na teoretični in praktični ravni. Od leta 1996 smo aktivni člani Mednarodne zveze za pismenost (International Literacy Association), in Evropske zveze bralnih društev FELA. Redno se udeležujemo letnih zborov članov FELE, kjer aktivno sodelujemo. Več informacij je na voljo na mednarodni dejavnosti društva.

Podatki o BDS in kontakti

Naslov:     Peričeva 4, 1000 Ljubljana
Tel.:          (01) 3000 417
e-naslov: bralno.drustvo.slovenije@gmail.com

 

Transakcijski račun:    SI56 0201 4001 8058 357
Davčna številka:           37755897
Zavezanec za DDV:       ne
Matična številka:          5932564000

Predsednica BDS:
Savina Zwitter
e-naslov: Savina.Zwitter@gimb.org

Tajnica BDS:
Petra Potočnik
e-naslov: bralno.drustvo.slovenije@gmail.com

Blagajničarka BDS:
Nataša Bajuk

Predsednica Upravnega odbora BDS:
Magdalena Svetina Terčon

Članica UO in predstavnica BDS v FELA:
Petra Mikeln

Ostale članice UO:
Nataša Bucik, Nadja Mislej Božič, Tanja Jelenko

Častna predsednica BDS:
Meta Grosman

Častni član BDS:
Jože Zupan

Podružnice

Pomembno vlogo pri širjenju bralne kulture ter njeni promociji odigrajo tudi tri podružnična društva, ki skrbijo za vključevanje članov na dogodkih na nacionalni ravni, hkrati pa pripravljajo tudi različne področne dejavnosti:

Poslanstvo

Dejavnosti društva, njegove programske usmeritve, naloge in cilji so:

  • širjenje spoznanj in razvijanje zavesti o pomenu pismenosti med vsemi ljudmi,
  • širjenje in razvijanje bralne zmožnosti;
  • pospeševanje raziskovalne dejavnost na področju branja,
  • izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja branja,
  • razvijanje bralne kulture,
  • mednarodno uveljavljanje slovenske teoretične misli in raziskovalne dejavnosti na področju teorije in prakse branja,
  • izmenjava izkušenj o branju med strokovnjaki različnih strok,
  • razvijanje motivacijskih načinov in sredstev za spodbujanje branja,
  • skrb za uveljavljanje in uresničevanje strokovnih spoznanj v praksi.

Statut

Zgodovina

Letna poročila o delu BDS:

.

Kronologija:

Kako delujemo?

Člani društva se srečujemo na delovnih sestankih upravnega odbora društva, občnem zboru in ob dejavnostih društva in naših področnih podružnic.

Društvo deluje s prostovoljnim delom članov društva, s sredstvi članarin, kotizacij in javnih razpisov ter drugimi viri (sponzorstvo, dohodnina …).

Naši nacionalni strokovni posveti so odlično obiskani in odmevni v strokovni in širši javnosti. Nova znanja in praktične izkušnje, ki jih pridobijo udeleženci posvetov, s pridom prenesejo v prakso v svojem okolju. Pomemben učinek posvetov pa so nova povezovanja, tako na ravni ustanov, ki sodelujejo kot soorganizatorji naših posvetov (številni so naši stalni partnerji), kot na ravni posameznih strokovnih delavcev.

BDS je eden od pobudnikov nacionalne akcije Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB), kjer smo dejavni organizacijsko in programsko, skrbimo za promocijo NMSB ter spodbujamo različne ustanove in posameznike k vključevanju in rednemu poročanju o dejavnostih v spletnem dogodkovniku NMSB. Dejavni smo tudi v okviru portala druzina.pismen.si.

Skozi vse leto namenjamo pozornost promociji svojih dejavnosti in mednarodnega dne pismenosti. Strokovne napovednike ali poročila o posvetih in dejavnostih objavljamo v reviji Bukla, Otrok in knjiga, revijah Zavoda RS za šolstvo … Hkrati pa skrbimo tudi za objave v širše dostopnih medijih (tiskanih, radiu …).

Včlanite se

Vabimo vas, da se nam pridružite in pomagate sooblikovati dejavnosti, povezane s promocijo branja, širjenjem bralne kulture, navduševanjem za pogovore o knjigah in podobno.
Pristopna izjava (pdf, 409 KB)

Namenite nam del dohodnine

Če menite, da je naše delo v slovenski družbi pomembno, vas vabimo, da nam namenite del dohodnine: do 1 % denarja, ki ga sicer prejme država, lahko namenite upravičencu (enemu ali več), ki ga izberete sami. Med možne prejemnike sodi tudi Bralno društvo Slovenije. Več ...

NMSB 2023

Nacionalni mesec skupnega branja 2022

Pot knjige

Skupaj za JAK smo pripravili potujočo razstavo 12 plakatov o nastajanju knjige. Za en izvod skrbi BDS. Ta že več let uspešno kroži po slovenskih šolah in kulturnih ustanovah. Izposoja je brezplačna, plakate je treba le prevzeti in jih vrniti na dogovorjeni naslov v Ljubljani. Navadno je razstava na eni lokaciji okrog 1 meseca. Kadar je interesa več, je treba na plakate nekoliko počakati. Zato vabimo vse zainteresirane, da se za dogovor oglasite na e-pošto savina.zwitter@gimb.org. E-knjižica s plakati je brezplačno na voljo tudi na https://www.biblos.si/kategorija/stripi-in-mange.