Bralno društvo Slovenije vsaki dve leti prireja posvetovanje ob mednarodnem dnevu pismenosti, 8. septembru.

Za 8. september 2015 načrtujemo celodnevno strokovno posvetovanje z naslovom Branje združuje.

V razvijanju bralne pismenosti lahko prepoznamo dve glavni skupini s posebnimi potrebami: tiste, ki lažje berljivo ali prilagojeno besedilo potrebujejo stalno, in tiste, ki lažje berljivo gradivo potrebujejo le v določenem obdobju. O prvi skupini so strokovnjakinje z različnih področij spregovorile na dobro obiskanem posvetovanju Bralnega društva Slovenije 2013, njihovi prispevki so bili objavljeni v zborniku z naslovom Tudi mi beremo: različni bralci z različnimi potrebami. V letu 2015 želimo temo nadaljevati in razširiti s prispevki, ki se bodo osredotočali na drugo skupino.Ožje teme, ki jih želimo vključiti v posvetovanje, so:
– spodbujanje bralne pismenosti pri otrocih in mladih priseljencih in migrantih;
– prizadevanja za zviševanje bralne pismenosti pri priseljencih,
– prizadevanja za zviševanje bralne pismenosti pri starejših in drugih skupinah   prebivalstva,
– različne oblike medgeneracijskega povezovanja, ki temelji na branju.

Vabljeni k aktivni udeležbi na posvetovanju.

Vaše predloge, ki naj vključujejo naslov, kratek povzetek (do 200 besed) in predstavitev avtorja/avtorjev (zaposlitev: ustanova, delovno mesto) ter njegovih/njihovih referenc na tem področju (navedba objavljenih prispevkov na to ali podobno temo, predavanj …, a, če avtor  doslej ni objavljal, pa kratek zapis delovnih/raziskovalnih izkušenj na tem področju) pričakujemo na elektronski naslov

irena.santoro@zrss.si do 15. novembra 2014.

Vse prejete predloge bo obravnaval uredniški odbor posveta BDS 2015 in vse prejemnike najkasneje do 15. decembra obvestil po e-pošti, ali je vaš predlog sprejet ali ne. Če bo vaš predlog sprejet, boste pozvani, da najkasneje do 1. februarja 2015 oddate celoten strokovni/znanstveni prispevek. Prejete prispevke bodo recenzenti pregledali do 15. marca 2015, po tem boste pozvani, da dokončne prispevke oddate najkasneje do 15. aprila 2015.

BDS si bo prizadevalo, da bi tako kot doslej, prispevke s posveta objavili v strokovnem zborniku Branje združuje. Če nam ne bi uspelo zagotoviti finančnih sredstev za objavo tiskanega priročnika, bomo pripravili e-priročnik, ki bo objavljen na spletni strani BDS.

Od avtorjev, ki bodo prispevke pripravili za objavo, pričakujemo, da bodo te prispevke tudi predstavili s svojim nastopom 8. septembra 2015 na posvetovanju Bralnega društva z naslovom Branje združuje. Bralno društvo si bo prizadevalo za zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo posveta, s čimer bomo, če jih bomo pridobili, financirali aktivne predstavitve  na posvetu, objave prispevkov ne bodo posebej honorirane. Vsi avtorji objavljenih prispevkov v zborniku Branje združuje, bodo prejeli brezplačen izvod zbornika in bodo oproščeni plačila kotizacije za posvetovanje.

Uredniški odbor si pridržuje pravico, da prispevkov, ki bodo poslani na podlagi predlogov, ne objavi, če prispevki po pregledu recenzentov ne bi bili ustrezno popravljeni ali dopolnjeni. Uredniški odbor se lahko odloči, da avtorje predlogov povabi zgolj k predstavitvi v poster sekciji. V tem primeru bodo avtorji oproščeni delnega plačila kotizacije za posvet (brezplačen priročnik ne bo vključen).

Vabljeni, da skupaj počastimo 20-letnico delovanja Bralnega društva Slovenije in z združenimi močmi sodelujemo pri promociji in izboljšanju bralne pismenosti na Slovenskem.

Savina Zwitter

predsednica Bralnega društva Slovenije

Včlanite se

Vabimo vas, da se nam pridružite in pomagate sooblikovati dejavnosti, povezane s promocijo branja, širjenjem bralne kulture, navduševanjem za pogovore o knjigah in podobno.
Pristopna izjava (pdf, 409 KB)

Namenite nam del dohodnine

Če menite, da je naše delo v slovenski družbi pomembno, vas vabimo, da nam namenite del dohodnine: do 1 % denarja, ki ga sicer prejme država, lahko namenite upravičencu (enemu ali več), ki ga izberete sami. Med možne prejemnike sodi tudi Bralno društvo Slovenije. Več ...

NMSB 2023

Nacionalni mesec skupnega branja 2022

Pot knjige

Skupaj za JAK smo pripravili potujočo razstavo 12 plakatov o nastajanju knjige. Za en izvod skrbi BDS. Ta že več let uspešno kroži po slovenskih šolah in kulturnih ustanovah. Izposoja je brezplačna, plakate je treba le prevzeti in jih vrniti na dogovorjeni naslov v Ljubljani. Navadno je razstava na eni lokaciji okrog 1 meseca. Kadar je interesa več, je treba na plakate nekoliko počakati. Zato vabimo vse zainteresirane, da se za dogovor oglasite na e-pošto savina.zwitter@gimb.org. E-knjižica s plakati je brezplačno na voljo tudi na https://www.biblos.si/kategorija/stripi-in-mange.