Okrogla miza na Liberacu, sejmu akademske knjige, 20. 5. 2014.

Organizatorja dogodka sta bila  Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Bralno društvo Slovenije

Na okrogli mizi so sodelovali: Sabina Burkeljca, prof. slovenščine in univ. dipl. bibliotekarka OŠ Rodica, Domžale, Romana Fekonja, svetovalka Zavoda RS za šolstvo, z besedilom, ki ga je zapisala mag. Tanja Bezić, vodja področne skupine ZRSŠ za svetovalno delo vrtcih, šolah in domovih, mag. Darinka Novak Jerman, psihologinja in šolska svetovalna delavka na Gimnaziji Bežigrad, dr. Sonja Pečjak,  Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, France Prosnik, mag. klinične psihologije in varuh bolnikovih pravic, ter moderatorka mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije.

V slovenskih šolah poteka veliko raznovrstnih dejavnosti, povezanih s knjigo, ki učencem in dijakom približujejo branje kot širjenje obzorja, oporo pri soočanju z življenjskimi težavami, užitek, zabavo in še kaj. Na tem področju smo pri Bralnem društvu in v sodelovanju z nekaterimi psihologi, ki se ukvarjajo s šolsko populacijo, spoznali precejšnjo terminološko nedoslednost. Zato je bila okrogla miza posvečena predvsem temu.

Izhajali smo iz splošne uporabe beseda terapija v strokovnem jeziku in slovarskih definicij. Na okrogli mizi so sodelujoči psihologi so predvsem pasti uporabe terapije, ki kot klinična praksa v šolo ne sodi in jo lahko izvajajo le za to posebej usposobljeni terapevti. Zato so zagovarjali stališče o jasnejši uporabi terminov bibliosvetovanje, bibliopreventiva, bibliopedagoško delo, pogovor o(b) knjigi, ki bolje ustrezajo delu v šolah. Pri bralnih uricah, bralnih krožkih, klubih in podobnih druženjih pa gre predvsem za branje leposlovja z namenom spoznavanja književnosti, sproščenega branja in pogovora o literarnozgodovinskih in teoretičnih temah.

Na OŠ Rodica so že s samostojnimi objavami predstavili dejavnost dejavnost, ki poteka v okviru projekta Biblioterapija kot preventivna dejavnost v osnovni šoli (2007−2009). Za učence je vsekakor zelo pozitivna, spodbudna in jim je v oporo. A mnenje večine udeležencev okrogle mize je, da bi bilo dobro izraz biblioterapija v tem poimenovanju nadomestiti z ustreznejšim.

Žal je bil časovni okvir, namenjen okrogli mizi, prekratek. V eni uri vseh argumentov ni bilo mogoče dovolj utemeljeno predstaviti in soočiti s protiargumenti, da bi debata pripeljala do konkretnih zaključkov, zato nameravamo tematiko obravnavati še v okviru samostojnega srečanja zainteresiranih strani.

Podrobnejšo predstavitev okrogle mize pričakujemo z objavo prispevka v reviji Otrok in knjiga ter kratkim člankom v reviji Šolska knjižnica.

Za Bralno društvo Slovenije zapisala moderatorka Savina Zwitter

Včlanite se

Vabimo vas, da se nam pridružite in pomagate sooblikovati dejavnosti, povezane s promocijo branja, širjenjem bralne kulture, navduševanjem za pogovore o knjigah in podobno.
Pristopna izjava (pdf, 409 KB)

Namenite nam del dohodnine

Če menite, da je naše delo v slovenski družbi pomembno, vas vabimo, da nam namenite del dohodnine: do 1 % denarja, ki ga sicer prejme država, lahko namenite upravičencu (enemu ali več), ki ga izberete sami. Med možne prejemnike sodi tudi Bralno društvo Slovenije. Več ...

NMSB 2023

Nacionalni mesec skupnega branja 2022

Pot knjige

Skupaj za JAK smo pripravili potujočo razstavo 12 plakatov o nastajanju knjige. Za en izvod skrbi BDS. Ta že več let uspešno kroži po slovenskih šolah in kulturnih ustanovah. Izposoja je brezplačna, plakate je treba le prevzeti in jih vrniti na dogovorjeni naslov v Ljubljani. Navadno je razstava na eni lokaciji okrog 1 meseca. Kadar je interesa več, je treba na plakate nekoliko počakati. Zato vabimo vse zainteresirane, da se za dogovor oglasite na e-pošto savina.zwitter@gimb.org. E-knjižica s plakati je brezplačno na voljo tudi na https://www.biblos.si/kategorija/stripi-in-mange.